کنترل درد مزمن مفاصل

کنترل درد مزمن مفاصل

یکی از معضلات گروه های مختلف پزشکی کنترل درد مفاصل دچار ارتریت مزمن است. مشکل بخصوص وقتی تشدید میگردد که برای رفع درد بیماران راه حل جراحی لازم نیست ویا اینکه این درد بعد از انجام درمانهای جراحی مانند تعویض مفصل ویا جراحی های دیگر بوجودامده است. شیوع این درد ها بعد از تعویض مفصل زانو در حدود ٢٠% است .

روشهای اینترونشال در کنترل درد وقتی جایگاه دارد که روش های معمول و کنسرواتیو پاسخی مناسب نداده باشد. از جمله موثر ترین و کم عارضه ترین روشها در کنترل درد مزمن و بعد از عمل، پالس رادیوفرکانسی است.

در این روش مفاصل درگیر تحت گاید رادیولوژی بمدت ١٥ دقیقه با استفاده از سوزن های مخصوص این کارتحت پالس رادیو فرکانسی قرار میگیرند. این روش علاوه بر کاهش التهاب مفاصل درگیر با روشهای مختلف بر روی گیرنده های درد و مکانیسم انتقال درد مفاصل  بیمارتاثیر گذاشته و باعث کاهش درد بیماران میگردد.

لازم به یاداوری است که این روش هیچگونه اختلال حسی و حرکتی در مفاصل تحت درمان ایجاد نمیکند. کلینیک درد برتر تجربه های مناسبی دراین رابطه ها دارد وآماده ارئه خدمات به بیماران میباشد .