کاربرد آرمیدگی و هیپنوتیزم در درمان درد

کاربرد آرمیدگی و هیپنوتیزم در درمان درد

تکنیک های متنوعی در ارتباط با آرمیدگی وجود دارد که می تواند اثر مثبتی بر تجربه درد  داشته باشد، گرچه این تکنیک ها می تواند برای کاهش پریشانی انتظاری قبل از شروع درد به کار رفته و بنابراین پاسخدهی به درد متعاقب آن تقلیل پیدا کند، این تکنیک ها هنگامی مؤثراند که بیماران بتوانند به گونه ای مؤثر در طی مواجهه با محرک های دردناک آنها را اجرا نمایند . تجربه بالینی نشان داده است که اگر زمانی آموزش و تمرین بسیار محدود و کوتاه باشد اضطراب و خود درد حاد ممکن است مانع توانایی بیمار برای استفاده از مداخله شود. انواع مداخله های آرمیدگی از نظر میزان زمان لازم برای آماده سازی بیمار متفاوت اند.

تنفس عمیق، آرام یا منظم یکی از ساده ترین روشهای آرمیدگی است و برای کاستن از درونداد بدنی(مثلا تنش عضلانی) ، بر انگیختگی خودکار و اضطراب طراحی شده است .

اتخاذ یک الگوی تنفس شکمی بجای الگوی تنفس قفسه سینه نیز اغلب در این راهبرد آرمیدگی جای داده می شود . مزیت آرمیدگی متمرکز بر تنفس این است که مختصر بوده و یادگیری آن برای بیماران آسان است.

 

گزینه دیگر برای ایجاد حالت آرمیدگی، مداخله های مبتنی بر تصویر سازی ذهنی است . همزمان با همان PMR)) یک مداخله تصویر سازی ذهنی هدایت شده می تواند از طریق آموزش های ضبط شده اجرا شود آموزش تصویر سازی ذهنی معمولا برای کمک به بیماران برای ایجاد یک تصویر ذهنی مفصل و جزء به جزء در مورد مکان آرامش بخشی که بیمار توجه خود را به جریان روش دردناک روی آن متمرکز سازد طراحی شده است . تصویر سازی ذهنی می تواند به وسیله یک درمانگر ارائه شود یا ممکن است بیماران در ایجاد تصویر ذهنی منحصر به فرد خودشان تلاش کنند که این تکنیک دومی ارجع است . تصویر سازی ذهنی احتمالا هنگامی که با حواس چند گانه ( یعنی دیداری، شنیداری، بویایی، بساوایی) صورت گیرد مؤثر تر است.

یک راهبرد ارمیدگی استفاده از روشهای ایجاد هیجان مثبت مبتنی بر حافظه است این تکنیک کوتاه یک تصویر ذهنی در حافظه بیمار در مورد یک رویداد خاص که با حالت هیجانی مثبت همراه است را بیرون کشیده و بسیاری از حواس ممکن را به کار می گیرد . همه راهبرد های مبتنی بر تصویر سازی ذهنی احتمالا جنبه های توجه گردانی را ادغام کرده و حالت هیجانی مثبت و آرامی را ایجاد می کند.

 

انواع تکنیک های هیپنوتیزم نیز برای مدیریت درد حاد به کار رفته است. این تکنیک ها هم روش های آرمیدگی سنتی و هم آموزش تصویر سازی ذهنی را همراه با تلقین به کار می گیرد .

ممکن است تلقین هابا هدف ایجاد بی دردی و یا تبدیل درد به یک حس غیر دردناک مانند حرارت یا سنگینی صورت گیرد . مداخله های هیپنوتیزمی عموما توسط یک درمانگر آزموده و نه یک نوار ضبط شده صورت می گیرد.

امروزه هیپنوتیزم به عنوان روشی برای کاهش درد مزمن، از کاربرد وسیعی بر خوردار است، و از پشتوانه مستحکم نظری و عملی نیز بهره مند می باشد .

روش هیپنوتیزم، به بیماران دچار درد سرطانی کمک می کند تا هم بر اضطراب و هم بر درد خود غلبه کنند.

سایت  انجمن روانشناسی درد