سایر دردها

سایر دردها

دردهای ناشی از اختلال کارکرد رشته عصبی ، مزمن و بسیار آزار دهنده بوده و بعضا علت مشخصی ندارند و یا بدنبال بیماریهای مزمن نظیر دیابت بروز می کنند. نوروپاتی های دردناک و نورالژیها از علل اینگونه دردها بوده و بایستی با ارزیابی دقیق تشخیص داده شوند و مورد درمان فرار گیرند.

دردهای استخوانی ، عضلانی و مفصلی نیز بدنبال اختلال در کارکرد و در اثر التهاب یا اسپاسم عضلانی بروز می کنند و از علل عمده دردهای مزمن در بیماران می باشند.