روانشناسی درد

روانشناسی درد

متخصصان معتقدند ترس از درد بدتر از خود درد است .

 

به نقل از خبرگزاری آلمان؛ روانشناسان آلمانی می گویند بیماران باید به طور اساسی در رابطه با علت ایجاد درد و زمینه های بروز آن توجیه شوند.بنابراین گزارش؛ آنها معتقدند فردی که دردش را بفهمد بهتر با آن کنار می آید و علاوه بر این دردها در اغلب موارد نشان دهنده ابتلا به بیماری های سخت نیستند.بر اساس این گزارش؛ اغلب متخصصان فراموش می کنند بیماران خود را توجیه کنند، در حالی که بیماران دارای دردهای حاد باید از طریق روش توضیح و توجیه آرام شوند. روانشناسان معتقدند با این روش می توان از مزمن شدن دردها جلوگیری کرد.

 

منبع : انجمن روانشناسی درد