دردهای پوستی

دردهای پوستی

از جمله موارد شایع این دردها می توان به دردهای پوستی ناشی از بیماری زونا که به دنبال بیماری ویروسی ایجاد می شود اشاره کرد. این نوع درد اذیت کننده و طولانی مدت بوده و با استفاده از بلوک عصبی و نورولیز درمان می گردد.

درد پوستی