تاثیر خواب شبانگاهی بر ستون مهره ها

تاثیر خواب شبانگاهی بر ستون مهره ها

 

خواب شبانگاهى مهمترین عمل درمانى براى ستون مهره هاست. خوابیدن بر یک تختخواب مناسب، آسایشى است براى ستون فقرات. بر اساس یک سرى مطالعات انجام گرفته توسط محققان اسپانیایى، یک تشک نیمه سخت، که طبق استانداردهاى اروپایى سختى اى به میزان ۶/۵ را دارد، براى بدن ایده آل است. با استفاده از این نوع تشک، عوارض نیمى از افراد مورد آزمون، درمان شدند. هر فرد باید تشک مخصوص ویژگی هاى بدن خود را خریدارى کند. در این مورد که آیا تشک بایستى از هسته اى فنرى برخوردار باشد، از جنس لاتکس، ماده اى که از کائوچو گرفته می شود باشد و یا از ابر، می توان به متخصصین مراجعه کرد. در مورد کسانى که دچار درد در ناحیه گردن هستند، نوع بالش نیز مهم است. در این صورت، باید از بالش هاى کوچک و کوتاه، یا بالش هایى به شکل یک استوانه کوچک براى قرار گرفتن در زیر گردن استفاده کرد. بهترین حالت براى ستون مهره ها در هنگام خواب، به پهلو خوابیدن و آنهم در حالیست که، پاها بصورت زاویه دار قرار بگیرند. در حالت خوابیدن بر روى شکم، مهره هاى ناحیه کمر به سمت پایین آویزان مانده و ماهیچه هاى این بخش را، دچار کشیدگى بیش از حد می کنند .

 

منبع : سایت انجمن روانشناسی درد