برنامه درمانگاه ها

 

 

روزهای هفته

 

 

10   الی   12

 

12 الی 15

 

16 الی 19

 

شنبه

 

بیمارستان مهر

فلسطین ، زرتشت غربی ، بیمارستان مهر

88982000

درمانگاه ولیعصر بهارستان

خیابان شهید مصطفی خمینی ، بعد از چهارراه سرچشمه ، روبروی مسجد شیخ عبدالنبی نوری ، کوچه شهید سجادی

33920394

درمانگاه چند نخصصی درد پردیس

خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه مطهری ، کوچه افتخار، پلاک 48 طبقه همکف

88559676 – 88559464

 

یکشنبه

درمانگاه چند نخصصی درد پردیس

خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه مطهری ، کوچه افتخار، پلاک 48 طبقه همکف

88559676 – 88559464

درمانگاه صنیع خانی

شهرک استقلال

 

دوشنبه

بیمارستان ولیعصر ناجا

ولیعصر، بالاتر از میرداماد

بیمارستان مهر

فلسطین ، زرتشت غربی ، بیمارستان مهر

88982000

درمانگاه خیریه ولیعصر

خیابان شهید مصطفی خمینی ، بعد از چهارراه سرچشمه ، روبروی مسجد شیخ عبدالنبی نوری ، کوچه شهید سجادی

33911091 – 33920394 – 33917366

 

سه شنبه

8-10

درمانگاه صنیع خانی

شهرک استقلال

11-12

درمانگاه قوامین

درمانگاه چند نخصصی درد پردیس

خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه مطهری ، کوچه افتخار، پلاک 48 طبقه همکف

88559676 – 88559464

 

چهارشنبه

دارالشفاء

(شاه عبدالعظیم )

 شهرری ، حرم شاه عبدالعظیم

55938120

 

بیمارستان ولیعصر ناجا

ولیعصر، بالاتر از میرداماد

درمانگاه چند نخصصی درد پردیس

خیابان ولیعصر ، نرسیده به سه راه مطهری ، کوچه افتخار، پلاک 48 طبقه همکف

88559676 – 88559464

  • پنج شنبه ها : اتاق عمل بیمارستان ولیعصر ناجا

  • جمعه ها : اتاق عمل ولیعصر بهارستان