بارداری و دیسک کمر

بارداری و دیسک کمر

همانطور که میدانید یکی از علل مهم تشدید کننده کمردرد و دردهای سیاتیکی افزایش وزن و افزایش  گودی کمراست که این حالات در زمان بارداری تشدید میشوند.

با افزایش گودی کمر فشار بیشتری به دیسک بین مهره ایوارد شده و این فشار موجب جابجایی بیشتر آن و در نتیجه فشار بیشتر به ریشه عصبی میگردد. بنابراین افزایش گودی کمر میتواند علائم درد سیاتیکی را افزایش دهد.

در ماه های آخر بارداری وزن مادر بخصوص در قسمت تنه و شکم زیاد شده و همین امر موجب افزایش گودی کمر و افزایش احتمال بروز دردهای سیاتیکی میشود.

استراحت مطلق بدترین کاری است که یک خانم باردار میتواند انجام دهد. زنان در دوران بارداری هم برای حفظ سلامت خود و هم جنین خود نیاز به حفظ سطح قابل قبولی از فعالیت بدنی دارند. بهترین کاری که یک خانم باردار مبتلا به دردهای سیاتیکی میتواند انجام دهد تقویت عضلات کمر و شکم است.

با انجام نرمش های طبیخاص میتوان عضلات کمر و شکم را تقویت کرد. تقویت این عضلات میتواند مقدار گودی کمر را در ماه های ابتدایی بارداری کاهش داده و مانع از افزایش بیش از حد آن در ماه های آخر بارداری شود. عضلات قوی شکم و کمر میتوانند مهره های ستون فقرات را در راستای مناسب تری نگه داشته و موجب شوند تا دیسک بین مهره ای فشار کمتری به ریشه های عصبی وارد کند.

                                                                                                                                              منبع : ایران ارتوپد