اثرات روانی درد مزمن

اثرات روانی درد مزمن

تاثیرات روانی دردهای مزمن تا حد زیادی به عوامل زیر بستگی دارد:


* مدت زمانی که درد وجود داشته است.


* شدت درد.


* زمان هایی که درد تکرار می شود


* شخصیت و وضع روان شناختی فرد


* تعداد زیادی از عوامل اجتماعی و اقتصادی.

 


دردهای طولانی، مداوم و شدید بر روی روند فکری بیمار اثر نموده، تمام ارگانیسم او را تحت الشعاع قرار می دهد و سرانجام او را دچار ترس می نماید. در بعضی از بیماران همان حالاتی دیده می شود که در افراد نزدیک به مرگ می بینیم.


عده ای از این بیماران دچار افسردگی واکنشی، بیماری هایی که فقط جنبه تخیلی دارد و بالاخره انکار نمودن زندگی می شوند که این مجموعه، «رفتار بیمارگونه غیرطبیعی» نامیده می شود و جزء ویژگی های رفتاری بسیاری از بیماران دچار درد مزمن طولانی مدت می باشد.


چون بسیاری از این افراد بر این باورند که درد مداوم و مقاوم به درمان، علامتی از یک آسیب شناسی مشخص می باشد، در نتیجه روز به روز بیشتر دچار ترس و اضطراب می گردند و در نتیجه تمام تلاش پزشک برای اطمینان دادن به بیمار در مورد بدخیم نبودن بیماری ممکن است با شکست مواجه شود. متعاقب آن به کلینیک می رود و ضمن مصرف بسیار زیاد وقت، انرژی و هزینه، بی نتیجه به منزل بازمی گردد و سرانجام به تمام پزشکان نیز بدبین گردیده و به طور کلی از درمان ناامید شده و از آن چشم می پوشد   

سایت انجمن روانشناسی درد