اثرات اجتماعی درد مزمن

اثرات اجتماعی درد مزمن

بیماران در بسیاری موارد دچار مشکلاتی در ارتباط با جامعه می شوند. مشکل با خانواده، دوستان و همکاران که نهایتا سبب کم شدن ارتباط این قبیل افراد با اجتماع می گردد.

بسیاری از این بیماران واقعا قادر به کار نیستند. عده ای نیز توسط دیگران از کار بازداشته می شوند و عده ای هم بر اثر غیبت های زیاد از کار برکنار می گردند و معضل بیکاری هم بر مشکلات قبلی آنها اضافه می شود و پس از آن، گرفتاری های مالی بدنبال آن خواهد آمد.

سرانجام به جای این که بتوانند بازده مناسبی برای جامعه داشته باشند، تبدیل به سربار جامعه می گردند. و بالاخره بعضی از بیماران دچار سندرم معلولیت می شوند و تاثیر منفی به سزایی بر روی خانواده و اجتماع می گذارند. حتی آنهایی که از سازمان ها حق از کار افتادگی می گیرند نیز به لحاظ این که مقدار درآمد ماهانه آنها کمتر از زمان اشتغال می گردد، دچار فشار مالی و پایین آمدن استانداردهای زندگی می شوند و فشار بر روی خانواده روز به روز بیشتر می گردد.

در خانواده ای که مرد نان آور بوده، بر اثر معلولیت او، شاید زن به صورت نان آور خانواده درآید و خود این موضوع مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. بدین معنی که فرد بیمار هرچه بیشتر اعتماد به نفس خود را از دست داده و موقعیت اجتماعی و احترام او نیز نزد خانواده و دوستان کمتر می گردد.

این بیمار برای جبران موارد فوق دائما سعی می کند به افراد خانواده پرخاشگری نموده و یا به هر نحوی برای آنها اظهار وجود نماید و چون راه هایی که انتخاب می کند، اغلب شکل منفی دارد، در نهایت یک فرد ناسازگار و ناهنجار در نظر اطرافیان جلوه می کند. این بیماران به علت نداشتن اعتماد به نفس، استقلال شخصیتی خود را کم کم از دست داده و به افراد خانواده و یا حتی سایرین وابسته می شوند و این وابستگی نیز در بسیاری از موارد مشکلاتی را به دنبال خواهد آورد.


گاهی کار به جایی می رسد که این بیماران دچار اختلالات و مشکلات زیادی با پزشکان معالج خود می شوند. زیرا درخواست های نامعقول آنها برای انجام آزمایشات بی مورد، جراحی های نالازم، نوشتن داروهای زیاد و مراجعات تکراری این بیماران در نهایت موجب درگیری های می گردد.

بسیاری از پزشکان از رفتارهای نامعقول این بیماران دچار شگفتی شده و تصور می کنند شاید بیمار دچار یک اعتیاد دارویی است. گاهی پزشک تصور می کند علایم روان شناختی بیمار نقش علی یا سببی دارند در حالی که چنین نیست و تمام علایمی که در این گونه افراد دیده می شود بر اثر درد مزمن ایجاد گردیده و جنبه معلولی دارد نه علتی.

 سایت انجمن روانشناسی درد