آگاهی ،روشی مناسب در مدیریت افکار منفی

 

احساسات منفی انسان در 3 گروه احساس افسردگی، احساس اضطراب و نگرانی از وقوع اتفاقی ناخوشایند در آینده و احساس خشم یا عصبانیت طبقه بندی می‌شوند.

غلامرضا حاجتی متخصص اعصاب و روان،در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: بیشترین روشی که برای از بین بردن افکار منفی در جهان شناخته شده است و مطالعات علمی در مورد آن انجام شده روش شناختی رفتاری می‌باشد. در این حوزه مثلثی به نام مثلث شناختی وجود دارد.

وی ادامه داد: شناخت‌هایی که مربوط به خود فرد می‌باشد افکار خود را شناسایی کرده و مورد ارزیابی منفی قرار می‌دهد و فرد تمام ویژگی‌های منفی خود را مشاهده می‌کند که می‌تواند نسبت به جهان اطراف باشد و می‌گوید جهان و دنیا ناامن است. ضلع سوم مثلث شناختی، آینده است ( احساس ناامیدی ونگرانی نسبت به آینده) در این مثلث زمانی که خود دچار افسردگی و افکار منفی می‌شود.

وي ادامه داد: فرد هرچیزی را که مشاهده می‌کند، منفی به نظر می‌رسد، کم‌کم حلقه‌های افکار منفی تمام فکر و ذهن فرد را پوشش می‌دهد ودیگر قدرت پیدا نمی‌کند که بتواند نقاط مثبت ذهن خود را مشاهده کند به همین دلیل از درمان شناختی رفتاری برای اینگونه افراد استفاده می‌شود. —– وی اظهار داشت: شناخت‌ها و افکارها بر روی احساسات انسان اثر دارند و احساسات، رفتارهای انسان را تعیین می‌کنند. کسی که افکار منفی دارد، حس بد وافسردگی دارد بنابراین دچار انزوا و خانه نشین می‌شود،همچنين نشستن درخانه احساس منفی او را بدتر کرده و بر عکس احساس بدتر، فکر اولیه فرد را تشدید می‌کند چرا که فکر روی احساس و احساس روی رفتار و برعکس،‌تاثیر دارند.

رحمتی گفت: شخصی که افکار منفی دارد اگر رفتار جدیدی را صورت دهد و فعالیتی را شروع کند برای مثال یک فعالیت ورزشی را آغاز کند به طور آهسته محیط و پیرامون وی تغییر کرده و افکارش مثبت شده و توانایی‌های خود را می‌بیند.
بنابراین برای مدیریت و از بین بردن افکار منفی باید آگاهی کسب کنیم که بهتر است روش درمان شناختی رفتاری را یاد بگیریم و در این مورد آموزش‌هایی را فرا بگیریم که معمولا روانپزشکان یا روانشناسان بالینی می‌توانند در این مورد کمک کننده باشند.
وی بیان کرد: احساسات منفی انسان در 3 گروه کلی طبقه بندی می‌شوند كه به شرح زير مي باشد:
اولین گروه احساس افسردگی که مربوط به گذشته می‌باشد که معادل‌های آن مانند: احساس غم، غصه، گریه، ناامیدی است.
گروه دوم، احساس اضطراب و نگرانی از وقوع اتفاقی ناخوشایند در آینده است مانند: تشویش، نگرانی و دلشوره .
گروه سوم احساسات منفی، می‌تواند احساس خشم یا عصبانیت باشد که اصولا در رابطه با حال است و معادل آن هوا، از کوره در رفتن و انفجار است.

سایت میگنا