آندوسکوپی ستون فقرات (اپیدوروسکوپی )

آندوسکوپی ستون فقرات  (اپیدوروسکوپی )

 

 

در این روش بدون استفاده از برش های جراحی وسیع و بیهوشی عمومی که عوارض وخطرات خود را دارد میتوان وارد ستون فقرات کمری شد وتحت دید مستقیم، درمانهای لازم را به شکل سرپایی انجام داد.

 

به طور کلی در دو زمینه می توان ازاپیدوروسکوپی ستون فقرات استفاده کرد:

 

◄ تشخیص درد و علت آن
◄ درمان درد