آندوسکوپی درمانی

آندوسکوپی درمانی

در موارد زیر می توان بااستفاده از آندوسکوپی ستون فقرات (اپیدوروسکوپی) دردهای ستون فقرات را بهبود بخشید.

 

آزاد سازی چسبندگی ها بخصوص این حالت بعداز عمل جراحی ستون فقرات ( دیسک کمری ، جابجایی مهره ها…..) بوجود می آید که باعث میشود بیمار از دردهای قبل از عمل خود مجدد شاکی باشد و یا دردهای جدیدی بوجود اید. با این روش با کمترین عارضه میتوان در زیر دید مستقیم وبطور سرپابی این چسبندگی ها را آزاد کرد ومریض را از یک عمل مجدد جراحی نجات داد.

 

انجام بیوپسی از ستون فقرات و اعصاب نخاعی بدون نیاز به عمل جراحی

 

بلوک های عصبی و کاتتر گذاری گاهی اوقات ما مجبور میشویم برای رساندن دارو به اعصاب نخاعی با گذاشتن کاتترهای ( شلنگهای خیلی باریک) دارو را به سمت عصب مورد نظر برسانیم. دراین روش چون عصب دقیقا دیده میشود هم اثر بهتری دارد و هم داروی کمتری مورد نیاز بوده وعوارض کمتری دارد.

 

لیزر کردن دیسکهای کمری تحت دید مستقیم

 

خارج کردن اجسام خارجی