آندوسکوپی تشخیصی

آندوسکوپی تشخیصی

از مهمترین و گاهی اوقات دشوارترین معضلات پزشکی دردهای مربوط به ستون فقرات میباشد که درطی آن فرد بیمار مجبور میشود جهت بررسی علت درد به پزشکان متعددی مراجعه کند و آزمایشات کلینیکی و رادیولوژیکی متعددی انجام دهد ، بعضا تحت جراحی های غیر ضرور قرار گیرد وعلاوه بر هزینه های سرسام آور وبی جهت ، نه تنها نتیجه نگیرد بلکه دچار عوارض ناشی از انجام درمان های غیر ضرور گردد. ولی با انجام اپیدوروسکوپی تشخیصی میتوان تشخیص دقیقتر ومستقیمی از درگیریهای ستون فقرات پیدا کرد وبعضا درمان را بلافاصله انجام داد.